ՄԱՅՐԵՆԻ

   1.Հաշվի´ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Օրինակ՝

Երևան — 5 տառ, 7 հնչյուն:

Արև, ոզնի, ոհմակ, հրեղեն, երախտամոռ, տերև, հարևան, եղանակ, սեղան, երազ:

Արև-3 տառ,4հնչյուն

ոզնի-4 տառ,5 հնչյուն

ոհմակ-5 տառ, 6հնչյուն

հրեղեն-6 տառ 7 հնչյուն

երախտամոռ-9տառ, 10 հնչյուն

տերև-4 տառ, 5 հնչյուն

հարևան-6 տառ7 հնչյուն

եղանակ6տառ7հնչյուն

սեղան-5 տառ,5 հնչյուն

երազ-4 տառ,5 հնչյուն

2. Տրված բառերը վանկատի՛ր (վանկերի բաժանի՛ր): Բառերի դիմաց գրված է վանկերի քանակը:

Օրինակ՝ արահետ (3)- ա-րա-հետ

Արահետ (3), կածան (2), հերոս (2), բերանբաց (3), արկածային

(4), արդարադատ (4), կարգապահ (3), հերթական (3),

մատակարարել (5), ազատասեր (4):

կածան-կա-ծան

հերոս-հե-րոս

բերանբաց-բե-րան-բաց

արկածային-ար-կա-ծա-յին

արդարադատ-ար-դա-րա-դատ

կարգապահ-կար-գա-պահ

հեր-թա-կան

մա-տա-կա-րա-րել

ազատասեր-ա-զա-տա-սեր

3Տրված են վանկերՎերականգնի´ր վանկատված (վանկերի

բաժանվածբառերը

Օրինակ` թե-թե-վա-նալ – թեթևանալ:

Ա. Տե-րև, ա-րև-մուտք, ա-րև-կող, Տա-թև:

ու-ղե-վոր-ուղևոր

Տե-րե-վա-թափ-տերևաթափ

անձ-րե-վա-յին

ա-րե-վոտ

սե-վուկ

 բե-վե-ռա- յին

ձե-վա-կան-ձևական

թե-վա-վոր-թևավոր

Реклама

Սասունցի Դավիթ

 ***Առյուծ Մըհերը, զարմով դյուցազուն,Քառասուն տարի իշխում էր Սասուն.Իշխում էր ահեղ, ու նըրա օրովՀավքն էլ չէր անցնում Սասմա սարերով։Սասմա սարերից շա՜տ ու շատ հեռուԹնդում էր նրա հռչակն ահարկու,Խոսվում էր իր փառքն, արարքն անվեհեր.Հազար բերան էր — մի Առյուծ-Մհեր։
***— Ով քընած եք՝ արթուն կացե՜ք,
Ով արթուն եք՝ ելե՜ք, կեցե՜ք,Ով կեցել եք՝ զենք կապեցե՜ք,Զենք եք կապել՝ ձի թամբեցե՜ք,Ձի եք թամբել՝ ելե՜ք, հեծե՜ք,Հետո չասեք՝ թե մենք քընած —Դավիթ գող-գող եկավ, գընաց…

***
Դարձե՛ք եկած ճանապարհովՁեր հայրենի հողը Մըսրա.Բայց թե մին էլ զենք ու զոռովՎեր եք կացել դուք մեզ վըրա,
Հորում լինեն քառսուն գազ խորԹե ջաղացի քարի տակին, —Կելնեն ձեր դեմ, ինչպես էսօր,Սասմա Դավիթ, Թուր-Կեծակին։
Էն ժամանակ աստված գիտի,Ով մեզանից կըլնի փոշման.Մե՞նք, որ կելնենք ահեղ մարտի,Թե՞ դուք, որ մեզ արիք դուշման։

ՀՈՎՍԵՓ ՕՐԲԵԼԻՆ «ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ» ԷՊՈՍԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ — Գայանե Վարդանյան

Ծիրանի ծառը: Վիլյամ Սարոյան

Վաղ-շուտ

դիտել-նայել

կովատեր-կովի տեր

աթոռակ-փոքրիկ աթոռ

ծունկի եկավ-չոքեց

շրջվեց պտտվեց

ըստ երևույթին-հավանաբար

ամբար-մթերք պահելու շենք

պողոտա-երկար ուղիղ փողոց

էակ-մարդ

վեհանձն-մեծահոգի

առաջնորդ-ղեկվար

հետևորդ—ուղեկցող

ոճ-ձև

արդյունք-օգուտ

մեղք-հանցանք

հանդիսավոր-չափազանց լուրջ

օրենք-կարգ ու կանոն

Урок дружбы

Задание 1. Вставь сочетания жи или ши в слова:

 • ши..рокая дорога
 • высокий жи..раф
 • жи..ть в городе
 • еловые ши..шки
 • новая маши..на
 • пуши..стый котёнок
 • дикие .жи.вотные

Задание 2. Впиши сочетание букв ча или ща:

 • кофейная .ча.шка
 • сладкий .ча.й
 • настенные .ча.сы
 • выру.ча.ет друга
 • защи.ща.йся от врага
 • уго.ща.йся пирожным
 • попро.ща.ться до завтра
 • центральная площа..дь
 • у.ча.стие в конкурсе

Задание 3. Вставь сочетания чу или щу в слова:

 • страшное чу..довище
 • зубастая .щу.ка
 • .щу.пальце осьминога
 • развитое .чу.тьё

ՃԱՆԱՊԱՐՀ

Կար չկար մի ճանապարհ կար։Այն պատրաստված էր թխվածքաբլիթից ու սառնաշաքարից։ Այդ ճանապարհի վրա կար մի տուն՝ շոկոլադից ու մարշմելոից։ Այդ տնակում ապրում էին հինգ թզուկներ, որոնց մորուքը քաղցր բամբակից էր։ Երբ նրանք վազում էին ճանապարհի վրայով,գունավոր կոնֆետներ էին պոկվում գետնից։ Երեխաները շատ էին սիրում այդ կախարդական ճանապարհը և հրաշք թզուկներին, որովհետև նրանք շատ բարի էին։ Ճանապարհը նրանց տանում էր հեքիաթային աշխարհ,որտեղ կային շատ կարուսելներ ու քաղցրավենիքներ։

Пряничный домик Шоколадный торт Рождественский торт Torte Hut, Красивая коричневая каюта, белый, коричневый, еда png | PNGWing
Картинки по запросу мультяшные house для фей | Иллюстрации, Кэндилэнд, Фотообои

ՈՒԹՈՏՆՈՒԿ ՆԱՊԱՍՏԱԿԸ

Ես զարմացած նայում էի ընկած նապաստակին, մեկ էլ
հանկարծ նա արթնացավ ու …սկսեց բարձր ծիծաղել։ Նրա բերանից սկսեցին դուրս թռչել գազարներ։

Продолжить чтение «ՈՒԹՈՏՆՈՒԿ ՆԱՊԱՍՏԱԿԸ»