Երկրորդ ճանապարհորդությունս դեպի լուսին

Мюнхгаузен действительно летал на Луну!

  1. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը.

Ճանապարհորդ, oդ , օդ, աչք, էժան, խորհրդակցել, պառկել, շնորհակալություն, կռնատակ, ընկույզ,

  1. Գտի՛ր նշված բառերի հոմանիշները(նույն իմաստն արտահայտող)

Ազգական-հարազատ

Համաձայնել-թույլ տալ

Հնարել-հորինել

Կտուր-տանիք

Խորհրդակցել-քննարկել

Նիզակ-նետ

Փայլուն-պսպղուն

 

  1. Գտի՛ր նշված բառերի հականիշները(հակառակ իմաստն արտահայտող)

Հարուստ-աղքատ

Ճշմարտություն-սուտ

Մերժել-համաձայնել

Վաճառել-գնել

Դատարկ-լիքը

Հսկա-թզուկ

  1. Գտիր 10  ածանցավոր բառ, առանձնացրու՛ արմատներն  ու ածանցները: Արմատներով կազմիր նոր բառեր:

 ժառանգ-ություն-ժառանգել

սարսափ-ելի-սարսափած

քաղաք-ներ-մայրաքաղաք

անտառ-ներ-անտառային

քն-ել-քնած

երկիր-ային-երկրավոր

ճաշ-ել-նախաճաշ

զգուշ-ությամբ-անզգույշ

ճշմարտ-ություն-ճշմարտախոս

Реклама