Ծիրանի ծառը: Վիլյամ Սարոյան

Վաղ-շուտ

դիտել-նայել

կովատեր-կովի տեր

աթոռակ-փոքրիկ աթոռ

ծունկի եկավ-չոքեց

շրջվեց պտտվեց

ըստ երևույթին-հավանաբար

ամբար-մթերք պահելու շենք

պողոտա-երկար ուղիղ փողոց

էակ-մարդ

վեհանձն-մեծահոգի

առաջնորդ-ղեկվար

հետևորդ—ուղեկցող

ոճ-ձև

արդյունք-օգուտ

մեղք-հանցանք

հանդիսավոր-չափազանց լուրջ

օրենք-կարգ ու կանոն

Реклама