ՄԱՅԵՆԻ

Կետերը  փոխարինի´ր  դ, տ կամ  թ տառերով :

Արդեն, հաղորդել, արևմուտք, զվարթ սաղարթախիտ, բրդոտ,  ժողովուդ.,   հերթ, օրիորդ, ընդունակ, հանգստություն,  արտաքին,  չորրորդ,  մարդկային.  անդադար,  փարթամ:

  • Այս շարքում կա երկու բառ, որոնք կան Հ. Թումանյանի «Երկու սև ամպ » բանաստեղծության մեջ: Գտի՛ր, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը, ապա բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր (բառի բաղադրիչ):

ԵՐԿՈՒ ՍԵՎ ԱՄՊ

Վաղուց թողած բարձր ու կանաչ
Գահը իրենց հանգըստության,
Երկու սև ամպ, հողմի առաջ
Գընում էին հալածական։

Հողմը սակայն չար հոսանքով
Բաժնել, ջոկել չէր կարենում,
Ինչքան նըրանց լայն երկնքով
Դես ու դեն էր քըշում, տանում։

Ու անդադար գընում էին՝

Քըշված հողմի կատաղությամբ,
Իրար կըպած ու միասին,
Երկու սև ամպ, երկու սև ամպ…

  • Արևմու.տք, սաղար.թախիտ, բրդոտ, զվարթ.  բառերից առանձնացրո՛ւ արմատները և նոր բառեր կազմի՛ր:

Արև- արևելք,շքամուտք,սաղարթ-խիտ,խտություն,բուրդ-զվարթալի

Реклама